OFICIÁLNÍ WEB FESTIVALU
LETOS JIŽ 14. ročník !!
26. - 27. 7. 2019
vstupné - *** Předprodej: pátek 600,- Kč * sobota 650,- Kč * oba dny 800,- *** Na místě: pátek 700,- Kč * sobota 750,- * oba dny 990,- Kč ***

INFORMACE

Datum konání: 

26. - 27. 7. 2019

Časy otevření areálu:

pátek: bude upřesněno

sobota: bude upřesněno

Místo konání:

Dačice, zámecký park, letní kino (amfiteátr). Vstup z ulice V Kaštanech, mezi nemocnicí a parkem.
(GPS souřadnice: 49°4'39.749"N, 15°25'49.551"E).

Kemp (stanové městečko):

Nachází se cca 300 m od areálu RockFestu, můžete zde postavit stan, zaparkovat vozidlo. Budou zde umístěny TOI-ky, umývárna a kontejnery na odpadky.
GPS souřadnice: 49°4'33.506"N 15°25'36.192"E).

Pořadatel

BVAM Music concerts
Havlíčkovo nám. 99/I
38001 Dačice
IČO: 27029697
tel: +420 384 420 494
fax: +420 384 420 722
mob: +420 736 634 555
e-mail: info@rockfestdacice.cz

 

Sdělení ke splnění informační povinnosti

Spolek BVAM Music concerts, IČO: 27029697, se sídlem Havlíčkovo nám. 99, 380 01 Dačice („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Za účelem dotazů, objednávky služeb, zpracování faktur a platby, archivace dokumentů jsou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů:

- Identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, fakturační adresa, bankovní číslo účtu v případě platby bankovním převodem, email, telefonní číslo)

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy a pro splnění právní povinnosti. Osobní údaje jsou získané přímo od subjektů údajů.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených osob a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým mohou být osobní údaje subjektu údajů zpřístupněny, Vám budou poskytnuty na vyžádání.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu trvání právního titulu (splnění smlouvy, splnění právní povinnosti včetně archivace dle zákonné lhůty).

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce (údaje na možnost výmazu nebo opravy údajů subjektu): BVAM Music concerts, Havlíčkovo nám. 99, 380 01 Dačice Tel. +420384420494, email: info@rockfestdacice.cz

Stáhnout v PDF